Chính sách và quy định giao nhận hàng

(*) Lưu ý quan trọng: Để yêu cầu đền bù hoặc khiếu nại đơn hàng hư hòng, thất lạc cần có những quy định sau:

  • - Video đồng kiểm khi nhận hàng.
  • - Biên bản đồng kiểm với người giao hàng.
  • - Video clip đóng hàng, hóa đơn bán hàng.
  • - Quá trình đóng hàng phải đúng tiêu chuẩn. Xem chi tiết
  • - Khi lên đơn hàng khách bắc buộc phải nhập giá trị đơn hàng, không nhập đúng giá trị đơn hàng sẽ không được đền bù đúng giá trị thật của đơn hàng.
  • - Đơn hàng đối với đối tác GHN tối đa là 5.000.000đ, shop lên đơn hơn 5.000.000đ thì cũng thực hiện chính sách đền bù tối đa 5.000.000đ
CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG CỦA GHN

CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG CỦA GHN

(*) Lưu ý quan trọng: Để yêu cầu đền bù hoặc khiếu nại đơn hàng hư hòng, thất lạc cần có những quy định sau: - Video đồng kiểm khi nhận hàng. - Biên bản đồng kiểm với người giao hàng. - Video clip đóng hàng, hóa đơn bán hàng. - Quá trình đóng hàng phải đúng tiêu chuẩn. Xem chi tiết -...

Hàng Hóa Không Vận Chuyển

Hàng Hóa Không Vận Chuyển

I. HÀNG HÓA CẤM VẬN CHUYỂN, VẬN CHUYỂN CÓ ĐIỀU KIỆN THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT a. Vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ và vũ khí khác có tính năng, tác dụng tương tự, bao gồm nhưng không giới hạn các vật phẩm như sau: Vũ khí quận dụng: Súng ngắn, súng ...

Quy định về Tiêu chuẩn đóng gói hàng hóa

Quy định về Tiêu chuẩn đóng gói hàng hóa

I.  Quy định đóng gói hàng hóa chung – Tất cả các bưu kiện đều phải được đóng gói theo đúng quy định trước khi vận chuyển, GIAO HÀNG SIÊU VIỆT sau khi tiếp nhận hàng hóa sẽ chỉ chịu trách nhiệm vận chuyển hàng hóa theo nguyên tắc “nguyên đai, nguyên kiện, nguyên bao&rd...